Teenused

See on remont, mida teostatakse tasuta mobiiltelefonidele (-seadmetele) vastavalt tootja poolt antud garantiile hoolduse või vigade kõrvaldamise näol.
See on remont, kui telefonile (seadmele) teostatakse tehnilist hooldust ja remonditöid, mille suhtes ei rakendata garantiiremondi teenust.
Kõigis MTTC keskustes võib osta mobiiltelefonide tarvikuid* ja korpuse originaalosi.